تقویم آموزشی

جدول زیر مربوط به دوره های حضوری می باشد

عنوان کارگاه زمان   ارائه دهنده شهریه (تومان) وضعیت
شبکه و فیبر - شرکت فرخ نما -   مهندس لک - ثبت نام

پیش ثبت نام دوره

ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ضمن تشکر از حسن انتخابتان، بدلیل اهمیت حد متوسط بازدهی کلاس ها، بدلیل تخصصی بودن دوره های فوق، حتما قبل از ثبت نام در دوره های حضوری و آنلاین، تایین سطح خواهید شد.
در صورتی پذیرای وجودتان هستیم که شرایط شرکت در دوره ها را قبول فرمایید

ورودی نامعتبر
Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates